Името Јована е доста застапено кај нас, а значи „оној што му е мил на Бога“, „оној што го сака Бога“.

Името на Јована/Јован, кое е многу застапено во Македонија, е класифицирано како христијанско име и значи „оној што му е мил на Бога“, „оној што Бог го љуби“, „испратен од Бога“, но и „оној кого Господ се помилува“.

Постои популарно верување дека женските деца кои го добиваат ова име на крштевањето се предодредени за голема среќа и успех во животот, бидејќи „ѕвездите им се наклонети“. Исто така, според древните верувања, оној што го носи ова име ќе биде весел, брзо ќе учи и ќе биде сакан.

Во форма на „Јована“ името се среќава исклучиво во нашите краишта, а од него произлегуваат и сопствените женски имиња: Јованка, Јоанка, Јоана.

Advertisement
Advertisement