Чудотворната вода на манастирот Ѓунис во нишката епархија, прави чуда. Со неа немите прозборуваат, неподвижните проодуваат.

Легендата со настанувањето на манастирот познат по чудата се поврзува со дамнешните времиња и појавувањето на Мајката божја и изворот на местото каде е манастирот.

Богородица прикажала 13-годишно девојче под кое се отворил изворот на лековитата вода. Мајката Божја го благословила изворот кој денес лекува многумина и му рекла на детето да пренесе на сите на местото да се изгради црква. Оваа легенда потекнува од 1898. година.

Водата им помогнала на болни, неподвижни, неми, несреќни, слепи.

Advertisement

Advertisement