Овој обичај бил пренесен и во христијанството, па една група верници верува дека со чукање на дрво се повикува на заштита на Исус Христос, бидејќи секое дрво е симбол на крстот на кој бил распнат.

Српскиот народ одамна веруваше дека кога трипати тропаат на масата и велат „пу, пу, пу“, злото не ги слуша нашите зборови. Нашите пагански предци верувале дека духовите живеат во дрвјата, а самите дрвја се дел од религиозните обреди и со чукање во дрво верувале дека ги повикуваат духовите од дрвото за помош.

Овој обичај бил пренесен и во христијанството , па една група верници верува дека со чукање на дрво се повикува на заштита на Исус Христос , бидејќи секое дрво е симбол на крстот на кој бил распнат.

Меѓутоа, старецот Илија Ноздрин смета дека овој обреден обичај е само одраз на слабоста на човечката вера , што на тој начин ја покажува нејзината беда и неверување.

Advertisement

„Она што Бог не го дозволува, никогаш нема да се случи. И мислиме дека можеме да избегнеме нешто лошо ако тропнеме на масата и кажеме: „Пу, пу“. (да не слушам зло). Ја разоткрива нашата грешност, нашето неверување, нашата беда.

Ние веруваме во случајноста, а не во Божјата Промисла, ние веруваме во судбината, не во Семоќниот Бог, во чии раце е просперитетот или не, не само на одредени луѓе, туку и судбината на целиот свет“.

Сепак ние одлучуваме кој обичај ќе си го прифатиме!

Advertisement