Во Клиничката болница „Жан Митрев“ се исполнети сите услови за изведување сложени процедури од доменот на интервентната кардиологија.

Интервентната кардиологија е медицинска специјалност која се фокусира на дијагноза и третман на кардиоваскуларни болести користејќи минимално инвазивни техники. Интервентните кардиолози се лекари специјализирани во оваа област и се посветени на изведување на перкутани процедури (преку артериите и вените) со цел лекување различни срцеви заболувања.

Овие процедури обично се прават во посебна просторија за срцева катетеризација позната како ангио сала, каде што во реално време се користат рендген и други слики, кои служат за водење на кардиологот за време на постапката.
Болести што можат да се лекуваат со интервентна кардиологија и електрофизиологија

Некои од кардиоваскуларните болести и состојби што можат да се третираат преку интервентна кардиологија вклучуваат:

Advertisement

Коронарна ангиопластика – се спроведува за проширување на коронарните артерии блокирани од масни наслаги со вметнување катетер со протеза наречена стент, кој го обновува протокот на крв со одзатнување на стеснетиот дел.

Интервенции на срцевите залистоци – проблемите со срцевите залистоци може да се коригираат преку перкутани процедури, како што е имплантација на аортни залистоци преку катетери, избегнувајќи ја потребата од операција на отворено срце.

Затворање вродени дефекти – некои вродени срцеви маани може да се коригираат со помош на интервентни кардиолошки техники, како што е затворањето на атријални септални дефекти.

Третман на аортни аневризми – дел од аортните аневризми може да се третираат со поставување стентови во аортата за да се спречи руптура/пукање.

Третман на срцеви аритмии – аблација со катетер е техника што ја спроведува електрофизиолог – специјалист кардиолог, со цел да ги елиминира областите на срцето што предизвикуваат аритмии или атријална фибрилација.

Во Клиничката болница „Жан Митрев“ се исполнети сите услови за изведување сложени процедури од доменот на интервентната кардиологија.

Клиниката „Жан Митрев“ располага со хибридна операциона сала со највисока технологија, која има интегрирани техники за снимање кои обезбедуваат непречена изведба на сите видови процедури, од минимално инвазивни до оние со максимална кардиоваскуларна сложеност.

Важно е да се запамети дека, иако интервентната кардиологија е многу ефикасна во лекувањето на разни болести, дијагнозата и планот за лекување мора секогаш да се препорачаат и да се спроведат од медицински тим специјализиран за кардиологија, кој ја проценува конкретната ситуација на секој пациент и ја одредува најдобрата опција за третман.

Во Клиничката болница „Жан Митрев“ ви стои на располагање високопрофесионален тим кардиолози, достапен за сите ваши проблеми со срцето, кој располага со најнапредната технологија за дијагностицирање и лекување на секој пациент со највисок квалитет и на персонализиран начин./Извор С.П.

Advertisement